Barion Pixel

BIOINFORMÁCIÓK: MIK AZOK, HOGYAN HATNAK?

 A bioinformációk az infravörös szférától a rádiófrekvencia szférájáig terjedő tartományban (megközelítőleg egy mikrométertől egy méterig terjedő hullámhossz) jelentkező elektromágneses sugárzás összetett frekvenciái. Az élő szervezetben legnagyobb mennyiségben található és valószínűleg legfontosabb vegyületre, vagyis a vízre gyakorolt befolyásuknak köszönhetően meghatározott biológiai hatásokat váltanak ki.

Az emberi szervezet 60-90%-ban vízből áll. Minden kémiai és biokémiai reakcióhoz szükséges közeg a víz. A fehérjemolekulák is a vízben formálódnak olyan optimális térbeli szerkezetekké, amelyek lehetővé teszik a molekulák megfelelő működését.

fehérjemolekula-300x164 BIOINFORMÁCIÓK: MIK AZOK, HOGYAN HATNAK?Az 1. képen megfigyelhetik az enzimek egyikének, egy fehérjének a modelljét. Ebben a molekulában a szubsztráthoz (egy enzim katalizálta reakció kiindulási termékéhez – a szerk.) szükséges olyan kötési és további aktív helyek rejtőznek, amelyek elengedhetetlenek az enzim saját aktivitásához (bomlás, szintézis, kötés stb.). Ha a vizes közeg molekulák közötti ereje akár egy kicsit is megváltozik – mondjuk hőmérséklet-változás, sótartalom-változás, az egyes elemek arányának módosulása hatására –, ennek hatása azonnal megmutatkozik az enzim térbeli szerkezetében, és az enzim aktivitása módosul.

Akusztikus tónus, akkord

A molekulák közötti erők ugyanilyen módon változtatják meg a már említett, legalább 3 hullámhosszból álló infravörös sugárzás elnyelését. A legjobb, ha ezeket a frekvenciákat akusztikus frekvenciákhoz, azaz tónusokhoz hasonlítjuk. Egy adott hang tónus még nincs ránk hatással. Két, szintén szabadon választott tónusnak még mindig nincs semmilyen befolyása. Ha azonban legalább 3 tónusról van szó, már akkordot hallunk. Az akkord vagy harmonikusan, vagy épp ellenkezőleg: kellemetlenül, diszharmonikusan hat ránk. Ennek analógiájára az infravörös tartományban is minimum 3 frekvenciának kell jelen lennie ahhoz, hogy azok valamilyen módon hatást gyakorolhassanak az élő szervezetre.

További hasonlóságot találunk a látható fényben, azaz a 400-740 nm terjedelmű hullámhossz tartományban. Minden tárgy felszíne elnyeli a látható sugárzás teljes spektrumát, de csak meghatározott hullámhosszokat juttat vissza a térbe, ezért mi különböző színeket észlelünk. A fény oly módon rezegteti meg a tárgyak felszínének molekuláit, hogy azok visszabocsátják a sugárzást, ám csak meghatározott hullámhosszokban, azaz olyan egyedi színben, amely a tárgy felszínének kémiai összetételétől függ.

Hasonló a helyzet az infravörös tartományban is. Mivel a víz elnyeli az infravörös sugárzás szinte valamennyi frekvenciáját, az anyagok “színe” az infravörös tartományban sokkal gazdagabb, mint a látható spektrum tartományában. Minden kémiai és biokémiai anyagnak megvan a maga egyedi színe az infravörös tartományban.infravörös BIOINFORMÁCIÓK: MIK AZOK, HOGYAN HATNAK?

Infravörös érzékelés

A fényt a látással érzékeljük, de hogyan érzékelhető az infravörös tartomány? Általánosságban azt mondhatjuk, hogy hőérzékelőkkel, de az infravörös tartományt valójában az egész testünk képes érzékelni. A szervezetünkben található víz ugyanis elnyeli ezt a sugárzást, megváltoznak a molekulák közötti erők, és hatás éri a biokémiai folyamatokat. Testünk belső receptorai érzékelik ezt az állapotot, ezért tudat alatti reakció alakul ki az adott sugárzásra. Ez lehet kellemes vagy kellemetlen, sőt ezek az érzések a test meghatározott területein is megnyilvánulhatnak.

Ezért például az a kutya, amelyik az Energy koncentrátumai közül a (Renol-nak megfelelő) Renovet-et “vette magához” és ráfeküdt, annak valóban a Renovet-re volt szüksége. Tudatalattija megérezte, hogy a készítmény pozitívan hat rá. Ugyanezen mechanizmus szerint alkalmazhatjuk a rezonanciás tesztet is: amikor (az EAV alapelven működő) Supertronic készülék segítségével csökkent értékeket találunk bizonyos szerveknél, amint rátalálunk a megfelelő készítménymintára, a mérési adatok emelkedni kezdenek.

Hogyan hatnak a bioinformációk az élő szervezetre?

Először azt kell megvizsgálnunk, miként hatnak a méreganyagok (toxinok) a vizes közegre. Minden oldódni képes vegyületet vízmolekulák vesznek körül a vizes közegben. A víz bipoláris, azaz az oxigénnél 2 negatív, a hidrogénnél pedig 2 pozitív töltés található. A víz molekulája ily módon polarizált, mivel az oxigén a hidrogénekkel 104,5 fokos kötési szöget zár be. A víz éppen ezért kiváló poláris oldószer. A pozitív ionokhoz közelednek a vízmolekulák az oxigén felőli, tehát a negatív oldalukkal, a negatív ionokhoz pedig a vízmolekulák pozitív része, vagyis a hidrogén atomok. Így az eredeti vízmolekula részei eltávolodnak egymástól, meggyengülnek a molekulán belüli erők, létrejön a hidrátburok, az eredeti molekula atomjaiból pedig szabadon mozgó ionok keletkeznek. Ezzel egy időben bármilyen kémiai vagy biokémiai reakció is beindulhat, mert a szóban forgó disszociáció következtében jelentős mértékben meggyengültek a kötési energiák.

Csak a könnyebb elképzelhetőség kedvéért: ahhoz, hogy megkezdődjék bármilyen kémiai reakció, energiára van szükség, amely megbontja az eredeti molekula kötését. Az ionok létrehozatalához (például egy fém megolvasztásával) több száz Celsius-fokos hőmérsékletre lehet szükség. Ám, ha ugyanilyen vegyületeket vízben oldunk fel, átlagos, sőt nulla fok alatti hőmérsékleten is bekövetkezhet az ionok képződéséhez vezető reakció.

Most pedig térjünk rá a méreganyagokra (toxinokra). A toxinok olyan erős kötést hoznak létre, hogy még a vízmolekulákat is sokkal erősebben vonzzák magukhoz. Ezzel nagyon kicsi és igen erős felszíni töltésű ionok jönnek létre, amelyek állandó kötést alakítanak ki a sejt szerkezetével, és teljes mértékben blokkolják azt. Éppen ezért toxikusak. Minden részecskének, azaz ionnak is megvan a maga elektromágneses mezeje, amely ellenkezőleg működik, azaz a toxicitás ellen hat.

A mező a saját részecskéjére jellemző hullámhosszok elektromágneses sugárzásának formájában képes meggyengíteni az említett kötést, “kiszabadítani” saját részecskéjét a toxinok fogságából. És ezzel visszaérkeztünk a cikk első mondatához. A biokémiai reakció sugárzásával együtt rezonáló elektromágneses sugárzás befolyásolja az egész reakciót. (A hullámhosszok tehát a létrejött részecskék hullámhosszainak egész számú többszörösei.)

Leggyakrabban az enzimmolekulák térbeli változásairól van szó. Az enzimmolekulák mindennek hatására folyamatosan elveszítik aktivitásukat. Célzott elektromágneses sugárzás segítségével 100%-ban megújítható a sérült enzimek aktivitása. Ez egyben a homeopata orvoslás hatásmechanizmusának magyarázata (Chmelař, L., 1995).

Miként kerülnek a bioinformációk a készítményekbe?

Bioinformációk homeopátiás dinamizáció segítségével nyerhetők ki az eredeti gyógynövényből, a vegyi vagy biológiai anyagokból. Ez a módszer nagyon érzékeny a forrásanyag tisztaságára, és a gyártási folyamatok alatt is feltétlenül meg kell tartani a szigorú előírásokat, amelyek garantálják a termék egységességét.

Az egész folyamat egyik legnehezebb része a kívánt hatást biztosító, ún. “anya (vagy ős-) tinktúra”, azaz alap tinktúra elkészítéséhez használható anyag felkutatása. A “őstinktúra” lehet egy kivonat vagy egy oldat, amely homeopátiás dinamizációhoz használatos. Az előkészítés és a gyártás során követett legszigorúbb előírások ellenére is megeshet, hogy az alap tinktúrába nyomokban bekerült, nem kívánt anyagok módosítják a végtermék összetételét. Éppen ezért a készítmények között, ha kis mértékben is, de az évszaktól vagy a felhasznált alapanyagoktól függően különbség lehet.

A bioinformációk megszerzésének következő lehetősége az ásványokból, kövekből és további szilárd anyagokból kinyert sugárzás. Problémát jelent azonban az intenzitás, az adagolás, valamint a megfelelő ásványi anyagok korlátozott választéka.

A bioinformációk hatásmechanizmusának megértése lehetővé tette a konkrét készítmény gyártásához szükséges megfelelő frekvenciák elektromos előállítását. A bioinformációk elektromos előállítása rendkívül egyszerű, minden szükségletet kielégít – még olyan esetekben is, amikor természetes forrást csak nehezen találhatnánk. A folyamat előnye az egyszerű, egységes adagolás, valamint az abszolút tiszta jel (szignál). Ezt a módszert ráadásul – a homeopátiás módszerrel szemben – külső tényező nem képes befolyásolni.pentagram1-300x130 BIOINFORMÁCIÓK: MIK AZOK, HOGYAN HATNAK?

A bioinformációk antennarendszer segítségével, homeopátiás keverék formájában kerülnek az Energy készítményeibe. Kisugárzásuk a kész termékre, vagyis az“átadásuk” kristályok által végzett polarizáció révén megy végbe (itt történik meg a jelek felerősítése és egyenirányítása). Az eredeti homeopátiás elegyet folyamatosan felváltja a multifrekvenciás generátor által előállított, elektromos minta. Az információk átadása a készítményeknek egyelőre még mindig a fent említett antennás erősítővel történik.

A 2. képen láthatják, hogyan néz ki a bioinformáció a magas frekvenciájú konduktometriával végzett mérés közben. A franciaországi Lourdes forrásvízének jeléről van szó.Lourdes-víz-molekula BIOINFORMÁCIÓK: MIK AZOK, HOGYAN HATNAK?

A bioinformációk pontos adagolása céljából minden készítmény gyártásához előkészítik, kiválasztják az elektromos előállítású mintát. Először azonban minden esetben tesztelni, ellenőrizni kell a készítmények megfelelő hatékonyságát.

A bioinformációk alkalmazásának előnyei

Negatív hatású bioinformációk előállítása nem lehetséges. Az élő szervezetben számos folyamat energetikai szinten zajlik, és ilyen esetekben felesleges a testet vegyi anyagokkal terhelni. Jó példa erre az a testépítő, aki anabolikus hormonok helyett csak azok információit alkalmazza. Az anabolikum mintáját speciálisan módosított, polarizált fénnyel sugározza be. És mindez nagyon hatásos. Az anabolikum használata meghatározott tevékenységre kényszeríti a testet, ebben az esetben fokozott fehérjeszintézisre – még akkor is, ha a szervezetnek erre nincs szüksége. Ez pedig nem más, mint a szervezet “kémiai megerőszakolása”.

A bioinformációa rezonancia alapelvén működnek. Ha az egyes hullámhosszok a saját többszöröseikben egyeznek, akkor hatást könyvelhetünk el. Ha viszont a frekvenciák (és többszöröseik) különböznek egymástól, akkor bármiféle hatás nélkül, egyszerűen átmennek az élő szervezeten. A bioinformációknak ezért nincs, nem is lehet semmiféle negatív hatásuk. A bioinformációk gyorsan hatnak, ám a hatékonyságukat csak rendszeres adagolással lehet fenntartani.

Az Energy készítmények bioinformációs hatékonyságához kapcsolódik a termékekben levő gyógynövények kémiai hatékonysága. A gyógynövények esetleges negatív hatásait az erre a célra készített bioinformációk semlegesítik.

A bioinformációk alacsony intenzitáson is működnek, ám ez egyben azt jelenti, hogy az erősebb energetikai behatások részben tönkretehetik őket (mobiltelefon, televízió, mikrohullámú sütő, elektromos rövidzárlat stb.). Ezt fontos figyelembe venni a szerek tárolásakor, szállításakor.

Forrás/Vitae magazin 2010 június

Közzétette:Németh Imre klubvezető

Szólj hozzá!

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tuduk segíteni, keressen bátran.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft